Thanh toán:

 Khách hàng thanh toán ngay khi mua hàng tại cửa hàng hoặc sau khi nhận được sản phẩm do nhân viên chúng tôi giao hàng. Giá  trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.

Qúy khách có thể thanh toán bằng 3 hình thức:

 

I. Tiền mặt:

Khách hàng thanh toán cho nhân viên kế toán, nhân viên giao hàng, nhân viên lắp đặt ngay khi mua hàng tại cửa hàng hoặc sau khi nhận được sản phẩm do nhân viên chúng tôi giao hàng, lắp đặt. Giá  trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.

 

II. Chuyển khoản:

Quý khách hàng vui lòng chuyển khoản cho Bep68.vn  theo 1 trong các tài khoản sau đây:


1.    Vietcombank – Chi nhánh Chương dương – Hà Nội.
STK: 0541000210452
CTK: Hoàng Văn Huân

2.    Viettinbank – CN Thăng Long – PGD Đại An
STK: 109870912514
CTK: Hoàng Văn Huân

3.    Techcombank – Chi nhánh Hà Đông – HN
STK: 19033265818011
CTK: Hoàng Văn Huân

4.    Agribank – chi nhánh hồng hà
STK: 1260201126690
CTK: Hoàng Văn Huân

5.    BIDV – Chi nhánh Lạc Trung
STK: 19910000146577
CTK: Hoàng Văn Huân

6.    ACB – Hà Nội
STK: 9396217
CTK: Hoàng Văn Huân

 

III. Thẻ ATM, Visa,..

Qúy khách có thể thanh toán bằng thẻ tại cửa hàng hoặc tại địa điểm giao nhận, lắp đặt hàng hóa ( báo trước cho bên Bếp 68)

 

,

Thanh toán:

 Khách hàng thanh toán ngay khi mua hàng tại cửa hàng hoặc sau khi nhận được sản phẩm do nhân viên chúng tôi giao hàng. Giá  trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.

Qúy khách có thể thanh toán bằng 3 hình thức:

 

I. Tiền mặt:

Khách hàng thanh toán cho nhân viên kế toán, nhân viên giao hàng, nhân viên lắp đặt ngay khi mua hàng tại cửa hàng hoặc sau khi nhận được sản phẩm do nhân viên chúng tôi giao hàng, lắp đặt. Giá  trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.

 

II. Chuyển khoản:

Quý khách hàng vui lòng chuyển khoản cho Bep68.vn  theo 1 trong các tài khoản sau đây:


1.   Ngân Hàng Vietcombank 
STK: 2796999999
CTK: Bùi Thị Hương

2.   Ngân Hàng Viettinbank 
STK: 104873089201
CTK: Bùi Thị Hương

3.  Ngân Hàng Techcombank 
STK: 19036024342021
CTK: Bùi Thị Hương

4. Ngân hàng Agribank 
STK: 1260201126690
CTK: Hoàng Văn Huân

5.    BIDV 
STK: 21710000170072
CTK: Bùi Thị Hương

6.    ACB – Hà Nội
STK: 2796888888
CTK: Bùi Thị Hương

 

III. Thẻ ATM, Visa,..

Qúy khách có thể thanh toán bằng thẻ tại cửa hàng hoặc tại địa điểm giao nhận, lắp đặt hàng hóa ( báo trước cho bên Bếp 68)

 

,

Thanh toán:

 Khách hàng thanh toán ngay khi mua hàng tại cửa hàng hoặc sau khi nhận được sản phẩm do nhân viên chúng tôi giao hàng. Giá  trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.

Qúy khách có thể thanh toán bằng 3 hình thức:

 

I. Tiền mặt:

Khách hàng thanh toán cho nhân viên kế toán, nhân viên giao hàng, nhân viên lắp đặt ngay khi mua hàng tại cửa hàng hoặc sau khi nhận được sản phẩm do nhân viên chúng tôi giao hàng, lắp đặt. Giá  trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.

 

II. Chuyển khoản:

Quý khách hàng vui lòng chuyển khoản cho Bep68.vn  theo 1 trong các tài khoản sau đây:

1.   Ngân Hàng Vietcombank 
STK: 2796999999
CTK: Bùi Thị Hương

2.   Ngân Hàng Viettinbank 
STK: 104873089201
CTK: Bùi Thị Hương

3.  Ngân Hàng Techcombank 
STK: 19036024342021
CTK: Bùi Thị Hương

4. Ngân hàng Agribank 
STK: 1260201126690
CTK: Hoàng Văn Huân

5.    BIDV 
STK: 21710000170072
CTK: Bùi Thị Hương

6.    ACB – Hà Nội
STK: 2796888888
CTK: Bùi Thị Hương

 

III. Thẻ ATM, Visa,..

Qúy khách có thể thanh toán bằng thẻ tại cửa hàng hoặc tại địa điểm giao nhận, lắp đặt hàng hóa ( báo trước cho bên Bếp 68)

 

,

Thanh toán:

 Khách hàng thanh toán ngay khi mua hàng tại cửa hàng hoặc sau khi nhận được sản phẩm do nhân viên chúng tôi giao hàng. Giá  trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.

Qúy khách có thể thanh toán bằng 3 hình thức:

 

I. Tiền mặt:

Khách hàng thanh toán cho nhân viên kế toán, nhân viên giao hàng, nhân viên lắp đặt ngay khi mua hàng tại cửa hàng hoặc sau khi nhận được sản phẩm do nhân viên chúng tôi giao hàng, lắp đặt. Giá  trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.

 

II. Chuyển khoản:

Quý khách hàng vui lòng chuyển khoản cho Bep68.vn  theo 1 trong các tài khoản sau đây:


1.   Ngân Hàng Vietcombank 
STK: 2796999999
CTK: Bùi Thị Hương

2.   Ngân Hàng Viettinbank 
STK: 104873089201
CTK: Bùi Thị Hương

3.  Ngân Hàng Techcombank 
STK: 19036024342021
CTK: Bùi Thị Hương

4. Ngân hàng Agribank 
STK: 1260201126690
CTK: Hoàng Văn Huân

5.    BIDV 
STK: 21710000170072
CTK: Bùi Thị Hương

6.    ACB – Hà Nội
STK: 2796888888
CTK: Bùi Thị Hương

 

III. Thẻ ATM, Visa,..

Qúy khách có thể thanh toán bằng thẻ tại cửa hàng hoặc tại địa điểm giao nhận, lắp đặt hàng hóa ( báo trước cho bên Bếp 68)

 

,

Thanh toán:

 Khách hàng thanh toán ngay khi mua hàng tại cửa hàng hoặc sau khi nhận được sản phẩm do nhân viên chúng tôi giao hàng. Giá  trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.

Qúy khách có thể thanh toán bằng 3 hình thức:

 

I. Tiền mặt:

Khách hàng thanh toán cho nhân viên kế toán, nhân viên giao hàng, nhân viên lắp đặt ngay khi mua hàng tại cửa hàng hoặc sau khi nhận được sản phẩm do nhân viên chúng tôi giao hàng, lắp đặt. Giá  trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.

 

II. Chuyển khoản:

Quý khách hàng vui lòng chuyển khoản cho Bep68.vn  theo 1 trong các tài khoản sau đây:


1.    Vietcombank – Chi nhánh Chương dương – Hà Nội.
STK: 0541000210452
CTK: Hoàng Văn Huân

2.    Viettinbank – CN Thăng Long – PGD Đại An
STK: 109870912514
CTK: Hoàng Văn Huân

3.    Techcombank – Chi nhánh Hà Đông – HN
STK: 19033265818011
CTK: Hoàng Văn Huân

4.    Agribank – chi nhánh hồng hà
STK: 1260201126690
CTK: Hoàng Văn Huân

5.    BIDV – Chi nhánh Lạc Trung
STK: 19910000146577
CTK: Hoàng Văn Huân

6.    ACB – Hà Nội
STK: 9396217
CTK: Hoàng Văn Huân

 

III. Thẻ ATM, Visa,..

Qúy khách có thể thanh toán bằng thẻ tại cửa hàng hoặc tại địa điểm giao nhận, lắp đặt hàng hóa ( báo trước cho bên Bếp 68)

 

,

Thanh toán:

 Khách hàng thanh toán ngay khi mua hàng tại cửa hàng hoặc sau khi nhận được sản phẩm do nhân viên chúng tôi giao hàng. Giá  trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.

Qúy khách có thể thanh toán bằng 3 hình thức:

 

I. Tiền mặt:

Khách hàng thanh toán cho nhân viên kế toán, nhân viên giao hàng, nhân viên lắp đặt ngay khi mua hàng tại cửa hàng hoặc sau khi nhận được sản phẩm do nhân viên chúng tôi giao hàng, lắp đặt. Giá  trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.

 

II. Chuyển khoản:

Quý khách hàng vui lòng chuyển khoản cho Bep68.vn  theo 1 trong các tài khoản sau đây:


1.   Ngân Hàng Vietcombank 
STK: 2796999999
CTK: Bùi Thị Hương

2.   Ngân Hàng Viettinbank 
STK: 104873089201
CTK: Bùi Thị Hương

3.  Ngân Hàng Techcombank 
STK: 19036024342021
CTK: Bùi Thị Hương

4. Ngân hàng Agribank 
STK: 1260201126690
CTK: Hoàng Văn Huân

5.    BIDV 
STK: 21710000170072
CTK: Bùi Thị Hương

6.    ACB – Hà Nội
STK: 2796888888
CTK: Bùi Thị Hương

 

III. Thẻ ATM, Visa,..

Qúy khách có thể thanh toán bằng thẻ tại cửa hàng hoặc tại địa điểm giao nhận, lắp đặt hàng hóa ( báo trước cho bên Bếp 68)

 

,

Thanh toán:

 Khách hàng thanh toán ngay khi mua hàng tại cửa hàng hoặc sau khi nhận được sản phẩm do nhân viên chúng tôi giao hàng. Giá  trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.

Qúy khách có thể thanh toán bằng 3 hình thức:

 

I. Tiền mặt:

Khách hàng thanh toán cho nhân viên kế toán, nhân viên giao hàng, nhân viên lắp đặt ngay khi mua hàng tại cửa hàng hoặc sau khi nhận được sản phẩm do nhân viên chúng tôi giao hàng, lắp đặt. Giá  trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.

 

II. Chuyển khoản:

Quý khách hàng vui lòng chuyển khoản cho Bep68.vn  theo 1 trong các tài khoản sau đây:

1.   Ngân Hàng Vietcombank 
STK: 2796999999
CTK: Bùi Thị Hương

2.   Ngân Hàng Viettinbank 
STK: 104873089201
CTK: Bùi Thị Hương

3.  Ngân Hàng Techcombank 
STK: 19036024342021
CTK: Bùi Thị Hương

4. Ngân hàng Agribank 
STK: 1260201126690
CTK: Hoàng Văn Huân

5.    BIDV 
STK: 21710000170072
CTK: Bùi Thị Hương

6.    ACB – Hà Nội
STK: 2796888888
CTK: Bùi Thị Hương

 

III. Thẻ ATM, Visa,..

Qúy khách có thể thanh toán bằng thẻ tại cửa hàng hoặc tại địa điểm giao nhận, lắp đặt hàng hóa ( báo trước cho bên Bếp 68)

 

,

Thanh toán:

 Khách hàng thanh toán ngay khi mua hàng tại cửa hàng hoặc sau khi nhận được sản phẩm do nhân viên chúng tôi giao hàng. Giá  trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.

Qúy khách có thể thanh toán bằng 3 hình thức:

 

I. Tiền mặt:

Khách hàng thanh toán cho nhân viên kế toán, nhân viên giao hàng, nhân viên lắp đặt ngay khi mua hàng tại cửa hàng hoặc sau khi nhận được sản phẩm do nhân viên chúng tôi giao hàng, lắp đặt. Giá  trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.

 

II. Chuyển khoản:

Quý khách hàng vui lòng chuyển khoản cho Bep68.vn  theo 1 trong các tài khoản sau đây:


1.   Ngân Hàng Vietcombank 
STK: 2796999999
CTK: Bùi Thị Hương

2.   Ngân Hàng Viettinbank 
STK: 104873089201
CTK: Bùi Thị Hương

3.  Ngân Hàng Techcombank 
STK: 19036024342021
CTK: Bùi Thị Hương

4. Ngân hàng Agribank 
STK: 1260201126690
CTK: Hoàng Văn Huân

5.    BIDV 
STK: 21710000170072
CTK: Bùi Thị Hương

6.    ACB – Hà Nội
STK: 2796888888
CTK: Bùi Thị Hương

 

III. Thẻ ATM, Visa,..

Qúy khách có thể thanh toán bằng thẻ tại cửa hàng hoặc tại địa điểm giao nhận, lắp đặt hàng hóa ( báo trước cho bên Bếp 68)

 

,

Thanh toán:

 Khách hàng thanh toán ngay khi mua hàng tại cửa hàng hoặc sau khi nhận được sản phẩm do nhân viên chúng tôi giao hàng. Giá  trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.

Qúy khách có thể thanh toán bằng 3 hình thức:

 

I. Tiền mặt:

Khách hàng thanh toán cho nhân viên kế toán, nhân viên giao hàng, nhân viên lắp đặt ngay khi mua hàng tại cửa hàng hoặc sau khi nhận được sản phẩm do nhân viên chúng tôi giao hàng, lắp đặt. Giá  trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.

 

II. Chuyển khoản:

Quý khách hàng vui lòng chuyển khoản cho Bep68.vn  theo 1 trong các tài khoản sau đây:


1.    Vietcombank – Chi nhánh Chương dương – Hà Nội.
STK: 0541000210452
CTK: Hoàng Văn Huân

2.    Viettinbank – CN Thăng Long – PGD Đại An
STK: 109870912514
CTK: Hoàng Văn Huân

3.    Techcombank – Chi nhánh Hà Đông – HN
STK: 19033265818011
CTK: Hoàng Văn Huân

4.    Agribank – chi nhánh hồng hà
STK: 1260201126690
CTK: Hoàng Văn Huân

5.    BIDV – Chi nhánh Lạc Trung
STK: 19910000146577
CTK: Hoàng Văn Huân

6.    ACB – Hà Nội
STK: 9396217
CTK: Hoàng Văn Huân

 

III. Thẻ ATM, Visa,..

Qúy khách có thể thanh toán bằng thẻ tại cửa hàng hoặc tại địa điểm giao nhận, lắp đặt hàng hóa ( báo trước cho bên Bếp 68)

 

,

Thanh toán:

 Khách hàng thanh toán ngay khi mua hàng tại cửa hàng hoặc sau khi nhận được sản phẩm do nhân viên chúng tôi giao hàng. Giá  trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.

Qúy khách có thể thanh toán bằng 3 hình thức:

 

I. Tiền mặt:

Khách hàng thanh toán cho nhân viên kế toán, nhân viên giao hàng, nhân viên lắp đặt ngay khi mua hàng tại cửa hàng hoặc sau khi nhận được sản phẩm do nhân viên chúng tôi giao hàng, lắp đặt. Giá  trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.

 

II. Chuyển khoản:

Quý khách hàng vui lòng chuyển khoản cho Bep68.vn  theo 1 trong các tài khoản sau đây:


1.   Ngân Hàng Vietcombank 
STK: 2796999999
CTK: Bùi Thị Hương

2.   Ngân Hàng Viettinbank 
STK: 104873089201
CTK: Bùi Thị Hương

3.  Ngân Hàng Techcombank 
STK: 19036024342021
CTK: Bùi Thị Hương

4. Ngân hàng Agribank 
STK: 1260201126690
CTK: Hoàng Văn Huân

5.    BIDV 
STK: 21710000170072
CTK: Bùi Thị Hương

6.    ACB – Hà Nội
STK: 2796888888
CTK: Bùi Thị Hương

 

III. Thẻ ATM, Visa,..

Qúy khách có thể thanh toán bằng thẻ tại cửa hàng hoặc tại địa điểm giao nhận, lắp đặt hàng hóa ( báo trước cho bên Bếp 68)

 

,

Thanh toán:

 Khách hàng thanh toán ngay khi mua hàng tại cửa hàng hoặc sau khi nhận được sản phẩm do nhân viên chúng tôi giao hàng. Giá  trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.

Qúy khách có thể thanh toán bằng 3 hình thức:

 

I. Tiền mặt:

Khách hàng thanh toán cho nhân viên kế toán, nhân viên giao hàng, nhân viên lắp đặt ngay khi mua hàng tại cửa hàng hoặc sau khi nhận được sản phẩm do nhân viên chúng tôi giao hàng, lắp đặt. Giá  trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.

 

II. Chuyển khoản:

Quý khách hàng vui lòng chuyển khoản cho Bep68.vn  theo 1 trong các tài khoản sau đây:

1.   Ngân Hàng Vietcombank 
STK: 2796999999
CTK: Bùi Thị Hương

2.   Ngân Hàng Viettinbank 
STK: 104873089201
CTK: Bùi Thị Hương

3.  Ngân Hàng Techcombank 
STK: 19036024342021
CTK: Bùi Thị Hương

4. Ngân hàng Agribank 
STK: 1260201126690
CTK: Hoàng Văn Huân

5.    BIDV 
STK: 21710000170072
CTK: Bùi Thị Hương

6.    ACB – Hà Nội
STK: 2796888888
CTK: Bùi Thị Hương

 

III. Thẻ ATM, Visa,..

Qúy khách có thể thanh toán bằng thẻ tại cửa hàng hoặc tại địa điểm giao nhận, lắp đặt hàng hóa ( báo trước cho bên Bếp 68)

 

,

Thanh toán:

 Khách hàng thanh toán ngay khi mua hàng tại cửa hàng hoặc sau khi nhận được sản phẩm do nhân viên chúng tôi giao hàng. Giá  trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.

Qúy khách có thể thanh toán bằng 3 hình thức:

 

I. Tiền mặt:

Khách hàng thanh toán cho nhân viên kế toán, nhân viên giao hàng, nhân viên lắp đặt ngay khi mua hàng tại cửa hàng hoặc sau khi nhận được sản phẩm do nhân viên chúng tôi giao hàng, lắp đặt. Giá  trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.

 

II. Chuyển khoản:

Quý khách hàng vui lòng chuyển khoản cho Bep68.vn  theo 1 trong các tài khoản sau đây:


1.   Ngân Hàng Vietcombank 
STK: 2796999999
CTK: Bùi Thị Hương

2.   Ngân Hàng Viettinbank 
STK: 104873089201
CTK: Bùi Thị Hương

3.  Ngân Hàng Techcombank 
STK: 19036024342021
CTK: Bùi Thị Hương

4. Ngân hàng Agribank 
STK: 1260201126690
CTK: Hoàng Văn Huân

5.    BIDV 
STK: 21710000170072
CTK: Bùi Thị Hương

6.    ACB – Hà Nội
STK: 2796888888
CTK: Bùi Thị Hương

 

III. Thẻ ATM, Visa,..

Qúy khách có thể thanh toán bằng thẻ tại cửa hàng hoặc tại địa điểm giao nhận, lắp đặt hàng hóa ( báo trước cho bên Bếp 68)

 

,

Thanh toán:

 Khách hàng thanh toán ngay khi mua hàng tại cửa hàng hoặc sau khi nhận được sản phẩm do nhân viên chúng tôi giao hàng. Giá  trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.

Qúy khách có thể thanh toán bằng 3 hình thức:

 

I. Tiền mặt:

Khách hàng thanh toán cho nhân viên kế toán, nhân viên giao hàng, nhân viên lắp đặt ngay khi mua hàng tại cửa hàng hoặc sau khi nhận được sản phẩm do nhân viên chúng tôi giao hàng, lắp đặt. Giá  trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.

 

II. Chuyển khoản:

Quý khách hàng vui lòng chuyển khoản cho Bep68.vn  theo 1 trong các tài khoản sau đây:


1.    Vietcombank – Chi nhánh Chương dương – Hà Nội.
STK: 0541000210452
CTK: Hoàng Văn Huân

2.    Viettinbank – CN Thăng Long – PGD Đại An
STK: 109870912514
CTK: Hoàng Văn Huân

3.    Techcombank – Chi nhánh Hà Đông – HN
STK: 19033265818011
CTK: Hoàng Văn Huân

4.    Agribank – chi nhánh hồng hà
STK: 1260201126690
CTK: Hoàng Văn Huân

5.    BIDV – Chi nhánh Lạc Trung
STK: 19910000146577
CTK: Hoàng Văn Huân

6.    ACB – Hà Nội
STK: 9396217
CTK: Hoàng Văn Huân

 

III. Thẻ ATM, Visa,..

Qúy khách có thể thanh toán bằng thẻ tại cửa hàng hoặc tại địa điểm giao nhận, lắp đặt hàng hóa ( báo trước cho bên Bếp 68)

 

,

Thanh toán:

 Khách hàng thanh toán ngay khi mua hàng tại cửa hàng hoặc sau khi nhận được sản phẩm do nhân viên chúng tôi giao hàng. Giá  trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.

Qúy khách có thể thanh toán bằng 3 hình thức:

 

I. Tiền mặt:

Khách hàng thanh toán cho nhân viên kế toán, nhân viên giao hàng, nhân viên lắp đặt ngay khi mua hàng tại cửa hàng hoặc sau khi nhận được sản phẩm do nhân viên chúng tôi giao hàng, lắp đặt. Giá  trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.

 

II. Chuyển khoản:

Quý khách hàng vui lòng chuyển khoản cho Bep68.vn  theo 1 trong các tài khoản sau đây:


1.   Ngân Hàng Vietcombank 
STK: 2796999999
CTK: Bùi Thị Hương

2.   Ngân Hàng Viettinbank 
STK: 104873089201
CTK: Bùi Thị Hương

3.  Ngân Hàng Techcombank 
STK: 19036024342021
CTK: Bùi Thị Hương

4. Ngân hàng Agribank 
STK: 1260201126690
CTK: Hoàng Văn Huân

5.    BIDV 
STK: 21710000170072
CTK: Bùi Thị Hương

6.    ACB – Hà Nội
STK: 2796888888
CTK: Bùi Thị Hương

 

III. Thẻ ATM, Visa,..

Qúy khách có thể thanh toán bằng thẻ tại cửa hàng hoặc tại địa điểm giao nhận, lắp đặt hàng hóa ( báo trước cho bên Bếp 68)

 

,

Thanh toán:

 Khách hàng thanh toán ngay khi mua hàng tại cửa hàng hoặc sau khi nhận được sản phẩm do nhân viên chúng tôi giao hàng. Giá  trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.

Qúy khách có thể thanh toán bằng 3 hình thức:

 

I. Tiền mặt:

Khách hàng thanh toán cho nhân viên kế toán, nhân viên giao hàng, nhân viên lắp đặt ngay khi mua hàng tại cửa hàng hoặc sau khi nhận được sản phẩm do nhân viên chúng tôi giao hàng, lắp đặt. Giá  trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.

 

II. Chuyển khoản:

Quý khách hàng vui lòng chuyển khoản cho Bep68.vn  theo 1 trong các tài khoản sau đây:

1.   Ngân Hàng Vietcombank 
STK: 2796999999
CTK: Bùi Thị Hương

2.   Ngân Hàng Viettinbank 
STK: 104873089201
CTK: Bùi Thị Hương

3.  Ngân Hàng Techcombank 
STK: 19036024342021
CTK: Bùi Thị Hương

4. Ngân hàng Agribank 
STK: 1260201126690
CTK: Hoàng Văn Huân

5.    BIDV 
STK: 21710000170072
CTK: Bùi Thị Hương

6.    ACB – Hà Nội
STK: 2796888888
CTK: Bùi Thị Hương

 

III. Thẻ ATM, Visa,..

Qúy khách có thể thanh toán bằng thẻ tại cửa hàng hoặc tại địa điểm giao nhận, lắp đặt hàng hóa ( báo trước cho bên Bếp 68)

 

,

Thanh toán:

 Khách hàng thanh toán ngay khi mua hàng tại cửa hàng hoặc sau khi nhận được sản phẩm do nhân viên chúng tôi giao hàng. Giá  trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.

Qúy khách có thể thanh toán bằng 3 hình thức:

 

I. Tiền mặt:

Khách hàng thanh toán cho nhân viên kế toán, nhân viên giao hàng, nhân viên lắp đặt ngay khi mua hàng tại cửa hàng hoặc sau khi nhận được sản phẩm do nhân viên chúng tôi giao hàng, lắp đặt. Giá  trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.

 

II. Chuyển khoản:

Quý khách hàng vui lòng chuyển khoản cho Bep68.vn  theo 1 trong các tài khoản sau đây:


1.   Ngân Hàng Vietcombank 
STK: 2796999999
CTK: Bùi Thị Hương

2.   Ngân Hàng Viettinbank 
STK: 104873089201
CTK: Bùi Thị Hương

3.  Ngân Hàng Techcombank 
STK: 19036024342021
CTK: Bùi Thị Hương

4. Ngân hàng Agribank 
STK: 1260201126690
CTK: Hoàng Văn Huân

5.    BIDV 
STK: 21710000170072
CTK: Bùi Thị Hương

6.    ACB – Hà Nội
STK: 2796888888
CTK: Bùi Thị Hương

 

III. Thẻ ATM, Visa,..

Qúy khách có thể thanh toán bằng thẻ tại cửa hàng hoặc tại địa điểm giao nhận, lắp đặt hàng hóa ( báo trước cho bên Bếp 68)