Nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình đặt hàng vào giao nhận sản phẩm cho quý khách. Chúng tôi xin đưa ra quy định về việc giao hàng và nhận hàng như sau:
1.     Chính sách giao hàng
Đối với khách hàng ở Hà Nội
Bếp 68 sẽ tiến hành giao hàng, lắp đặt tại nhà các sản phẩm và hướng dẫn miễn phí cho các khách hàng trong khu vực Hà Nội.

- Đối với những đơn hàng có sẵn, chúng tôi sẽ tiến hành giao hàng cho quý khách trong vòng 24h kể từ khi khách hàng thông báo
Trước khi vận chuyển bộ phận giao nhận của Bếp 68 sẽ liên lạc với quý khách hàng để xin thời gian địa điểm cụa thể để giao hàng cho quý khách.

- Đối với khách hàng ở các tỉnh khác:
Chúng tôi sẽ tiến hành giao hàng tận nhà bằng dịch vụ chuyển phát nhanh EMS cho quý khách. Chi phí vận chuyển quý khách hàng thanh toán 100%.
Đơn hàng sẽ được giao trong vòng 48 tiếng sau khi quý khách chuyển khoản thanh toán cho Bếp 68

2.     Chính sách nhận hàng
Sau khi nhận hàng quý khách có trách nhiệm kiểm tra hàng hóa.
Quý khách vui lòng thông báo ngay cho nhân viên giao nhận nếu có những hư hại ,trầy xước, bể vỡ, bóp méo trong quá trình vận chuyển.


Mọi thông tin xin liên hệ
Hotline Ms Hồng : 0359.10.2222
Email : bepnhapkhau68@gmail.com

HỘ KINH DOANH BẾP 68.VN

GPKD HCT 01E8020786 được cấp ngày 07/05/2016 do UBND Quận Đống Đa, TP Hà Nội cấp

Trụ sở chính: 53 Tây Sơn, quận Đống Đa, TP Hà Nội

,

 

Nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình đặt hàng vào giao nhận sản phẩm cho quý khách. Chúng tôi xin đưa ra quy định về việc giao hàng và nhận hàng như sau:
1.     Chính sách giao hàng
Đối với khách hàng ở Hà Nội
Bếp 68 sẽ tiến hành giao hàng, lắp đặt tại nhà các sản phẩm và hướng dẫn miễn phí cho các khách hàng trong khu vực Hà Nội.

- Đối với những đơn hàng có sẵn, chúng tôi sẽ tiến hành giao hàng cho quý khách trong vòng 24h kể từ khi khách hàng thông báo
Trước khi vận chuyển bộ phận giao nhận của Bếp 68 sẽ liên lạc với quý khách hàng để xin thời gian địa điểm cụa thể để giao hàng cho quý khách.

- Đối với khách hàng ở các tỉnh khác:
Chúng tôi sẽ tiến hành giao hàng tận nhà bằng dịch vụ chuyển phát nhanh EMS cho quý khách. Chi phí vận chuyển quý khách hàng thanh toán 100%.
Đơn hàng sẽ được giao trong vòng 48 tiếng sau khi quý khách chuyển khoản thanh toán cho Bếp 68

2.     Chính sách nhận hàng
Sau khi nhận hàng quý khách có trách nhiệm kiểm tra hàng hóa.
Quý khách vui lòng thông báo ngay cho nhân viên giao nhận nếu có những hư hại ,trầy xước, bể vỡ, bóp méo trong quá trình vận chuyển.


Mọi thông tin xin liên hệ
Hotline Ms Hồng : 0359.10.2222
Email : bepnhapkhau68@gmail.com

HỘ KINH DOANH BẾP 68.VN

GPKD HCT 01E8020786 được cấp ngày 07/05/2016 do UBND Quận Đống Đa, TP Hà Nội cấp

Trụ sở chính: 53 Tây Sơn, quận Đống Đa, TP Hà Nội

,

 

Nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình đặt hàng vào giao nhận sản phẩm cho quý khách. Chúng tôi xin đưa ra quy định về việc giao hàng và nhận hàng như sau:
1.     Chính sách giao hàng
Đối với khách hàng ở Hà Nội
Bếp 68 sẽ tiến hành giao hàng, lắp đặt tại nhà các sản phẩm và hướng dẫn miễn phí cho các khách hàng trong khu vực Hà Nội.

- Đối với những đơn hàng có sẵn, chúng tôi sẽ tiến hành giao hàng cho quý khách trong vòng 24h kể từ khi khách hàng thông báo
Trước khi vận chuyển bộ phận giao nhận của Bếp 68 sẽ liên lạc với quý khách hàng để xin thời gian địa điểm cụa thể để giao hàng cho quý khách.

- Đối với khách hàng ở các tỉnh khác:
Chúng tôi sẽ tiến hành giao hàng tận nhà bằng dịch vụ chuyển phát nhanh EMS cho quý khách. Chi phí vận chuyển quý khách hàng thanh toán 100%.
Đơn hàng sẽ được giao trong vòng 48 tiếng sau khi quý khách chuyển khoản thanh toán cho Bếp 68

2.     Chính sách nhận hàng
Sau khi nhận hàng quý khách có trách nhiệm kiểm tra hàng hóa.
Quý khách vui lòng thông báo ngay cho nhân viên giao nhận nếu có những hư hại ,trầy xước, bể vỡ, bóp méo trong quá trình vận chuyển.


Mọi thông tin xin liên hệ
Hotline Ms Hồng : 0359.10.2222
Email : bepnhapkhau68@gmail.com

HỘ KINH DOANH BẾP 68.VN

GPKD HCT 01E8020786 được cấp ngày 07/05/2016 do UBND Quận Đống Đa, TP Hà Nội cấp

Trụ sở chính: 53 Tây Sơn, quận Đống Đa, TP Hà Nội

,

 

Nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình đặt hàng vào giao nhận sản phẩm cho quý khách. Chúng tôi xin đưa ra quy định về việc giao hàng và nhận hàng như sau:
1.     Chính sách giao hàng
Đối với khách hàng ở Hà Nội
Bếp 68 sẽ tiến hành giao hàng, lắp đặt tại nhà các sản phẩm và hướng dẫn miễn phí cho các khách hàng trong khu vực Hà Nội.

- Đối với những đơn hàng có sẵn, chúng tôi sẽ tiến hành giao hàng cho quý khách trong vòng 24h kể từ khi khách hàng thông báo
Trước khi vận chuyển bộ phận giao nhận của Bếp 68 sẽ liên lạc với quý khách hàng để xin thời gian địa điểm cụa thể để giao hàng cho quý khách.

- Đối với khách hàng ở các tỉnh khác:
Chúng tôi sẽ tiến hành giao hàng tận nhà bằng dịch vụ chuyển phát nhanh EMS cho quý khách. Chi phí vận chuyển quý khách hàng thanh toán 100%.
Đơn hàng sẽ được giao trong vòng 48 tiếng sau khi quý khách chuyển khoản thanh toán cho Bếp 68

2.     Chính sách nhận hàng
Sau khi nhận hàng quý khách có trách nhiệm kiểm tra hàng hóa.
Quý khách vui lòng thông báo ngay cho nhân viên giao nhận nếu có những hư hại ,trầy xước, bể vỡ, bóp méo trong quá trình vận chuyển.


Mọi thông tin xin liên hệ
Hotline Ms Hồng : 0359.10.2222
Email : bepnhapkhau68@gmail.com

HỘ KINH DOANH BẾP 68.VN

GPKD HCT 01E8020786 được cấp ngày 07/05/2016 do UBND Quận Đống Đa, TP Hà Nội cấp

Trụ sở chính: 53 Tây Sơn, quận Đống Đa, TP Hà Nội